PerSOANĂ RESPONSABILĂ RELAȚII CU PUBLICUL (SECRETARIAT)

 • Referent AILINCĂI ADRIANA
 • Email: secretariat@spital-falticeni.ro

RELAȚII CU PRESA (PURTĂTOR DE CUVÂNT)

REGLEMENTAREA ACCESULUI PRESEI (MASS MEDIA)

 • Procedură Operațională privind accesul MASS-MEDIA
 • Procedura de sistem privind comunicare internă și externă
 • Extras din Procedura de sistem privind comunicare internă și externă:
  • Comunicarea cu presa
   • 1. Nici un reprezentant al mass-media nu are voie să pătrundă în incinta spitalului, decât cu acordul conducerii, în urma unei solicitări scrise sau telefonice şi cu permis de vizitare.
   • 2. Reprezentanţii mass-media vor fi pe parcursul vizitei însoţiţi de un paznic/gardian al spitalului permanent.
   • 3. Accesul în compartimentele spitalului va fi restricţionat şi acordat doar cu avizul şefului de compartiment.
   • 4. Legătura dintre spital şi mass media este asigurată de purtătorul de cuvânt al spitalului, desemnat prin decizie, sau manager.
   • 5. Realizarea unui interviu cu echipa managerială a spitalului se va realiza doar în urma unei solicitări scrise şi doar cu acordul managerului.
   • 6. Filmarea în cadrul spitalului nu este permisă decât cu acordul conducerii şi a persoanelor implicate.
   • 7. Acces neîngrădit pentru presă:
    • – când însoţesc o delegaţie oficială, cu acordul acesteia;
    • – însoţită de manager/alţi directori.

DOCUMENTE ȘI LEGISLAȚIE