Compartiment Urologie

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Spitalul Municipal Falticeni are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai, pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este: prelucrarea si raportarea statistica a serviciilor de sanatate din domeniul medical.

Sunteti/nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare raportarilor statistice catre organisme medicale superioare in vederea atragerii finantarii.

Refuzul dumneavoastra determina deficiente in prelucrarea si raportarea datelor.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: Ministerul Sanatatii, CAS Suceava, DSP Suceava.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la secretariatul Spitalului Municipal Falticeni (telefon: 0230.541.332) sau la adresa unitatii noastre din str. Ion Creanga, nr. 1, Falticeni, judetul Suceava.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.

Observatie:

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.