DOCUMENTE NECESARE PENTRU CONSULT DE SPECIALITATE  ÎN AMBULATORIUL INTEGRAT

  • Bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist (formular agreat de CNAS Suceava);
  • Card de sanătate/ adeverință înlocuitoare card;
  • Buletin sau carte de identitate;
  • Copie după certificatul de naștere (în cazul minorilor 0-14 ani) .
  • În cazul în care pacientul  dorește un consult la cerere și nu are bilet de trimitere de la medicul de familie/ specialist (formular agreat de CNAS Suceava), acesta trebuie să achite contravaloarea serviciilor medicale.
  • În cazul in care pacientul nu este asigurat la CNAS, acesta trebuia sa achite contravaloarea serviciilor medicale.