Externarea programată

Externarea pacienţilor se face în ziua stabilită de comun acord cu medicul curant, după ora 12:00.
În cazul externării programate, bolnavul și aparținătorii sunt anunțați cu cel puțin 24 ore înainte de externare (la nr. de telefon consemnat în FO a tuturor pacienţilor), cu excepția externărilor la cerere și transferurilor cazurilor agravate. Pacienții minori vor fi externați doar cu aparținătorul legal sau un membru al familiei.
ATENȚIE: În cazul pacienților decedați, contactarea telefonică a aparținătorilor este efectuată de către medicul curant/medicul de gardă.
În ziua externării, pacientul este scos din registrul intrări-ieșiri al secției și din foaia de alimentație zilnică. Asistenta medicală codifică procedurile medicale.
Medicul curant codifică diagnosticul principal la externare, diagnosticele secundare și întocmește următoarele documente:
– epicriza foii de observaţie;
– biletul de externare;
– reţeta electronică (compensată/gratuită dacă pacientul este asigurat) sau simplă;
– recomandarea pentru îngrijire la domiciliu dacă este cazul;
– recomandarea pentru dispozitive medicale sau paliative (dacă este cazul);
– certificatul de concediu medical dacă este cazul (la cerere – se eliberează numai în baza unei adeverinţe de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate în ultimele 12 luni);
– scrisoarea medicală către medicul de familie (formular listat din aplicaţia informatică în două exemplare sau tipizat – exemplarul alb se înmânează pacientului, iar cel verde se păstrează în FOCG);
– decontul de cheltuieli pentru fiecare pacient; un exemplar din decont, se păstrează în FOCG.
Se semnează cu cardul externarea.

Pentru cazurile care necesită monitorizare continuă, imediat după externare, pacientul va fi îndrumat să se prezinte la medicul de familie sau medicul curant specialist din Ambulatoriu cu scrisoarea medicală în care vor fi precizate toate informaţiile necesare pentru asigurarea continuităţii îngrijirilor. De asemenea, pacienții care necesită continuarea îngrijirilor după externare pot primi recomandare de la medic pentru a beneficia de îngrijiri la domiciliu sau pot fi îndrumați pentru internare în secția de Îngrijiri Paliative.

 • Pacienții externați din compartimentele cu profil chirurgical, care necesită urmărirea evoluției plăgilor operatorii, suprimarea firelor, control ortopedic, etc., vor primi la externare Scrisoare medicală cu menționarea monitorizării în ambulatoriul de specialitate.
 • Pentru pacienții diagnosticați cu afecțiuni cronice, se va elibera Scrisoare medicală cu menționarea urmăririi, atât în ambulatoriu cât și de către medicul de familie, a evoluției afecțiunii cronice. Se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.
 • Pacientul va primi informații scrise despre:
  • boala de care suferă;
  • planul de tratament/rețetă;
  • necesitatea efectuării unor investigații/consulturi suplimentare;
  • regimul igieno-dietetic;
  • prezentarea de urgență la medic (de familie sau spital) la orice semn de agravare a bolii.
 • Recomandările la externare vor conține și informații despre:
  • control la cabinetul de specialitate din ambulatoriul integrat;
  • reevaluarea afecțiunii prin internare și efectuarea pachetului de analize necesar ajustării planului terapeutic;
  • respectarea indicațiilor privind regimul igienico-dietetic.

Circuitul pacienţilor la externare:
– După primirea actelor necesare externării, pacientul este însoţit de infirmieră la garderobă, de unde primeşte hainele pe baza bonului de predare a bunurilor personale. Se respectă circuitul funcţional stabilit de unitate prin proceduri.
– Transportul pacientului externat la domiciliu se face în funcţie de starea pacientului: personal – cu mijloc de transport în comun sau cu ajutorul familiei (minori).
– În cazurile nedeplasabile medicul curant solicită ambulanţa, cu avizul Directorului Medical.

Bolnavul cu boli infecto-contagioase nu poate părăsi spitalul decât atunci când nu mai prezintă pericol de a transmite boala.
ATENŢIE!!! În cazul în care pacientul a decedat, medicul curant are obligaţia de a completa o scrisoare de înştiinţare către medicul de familie pe listele căruia se afla înscris pacientul.

Externarea la cerere (voluntară)

Solicitarea de externare voluntară făcută de către pacient/reprezentant legal al pacientului, împotriva recomandărilor făcute de medicul curant, se consemnează în FOCG precum şi faptul că a fost informat că acest lucru poate avea repercusiuni asupra sănătății sale, implicând chiar și eventuale riscuri vitale, că degrevează atât medicul curant cât și spitalul de orice răspundere ulterioară.
Pacientul poate părăsi spitalul, la cerere, după ce în prealabil a fost înștiințat.
Medicul curant consemnează în FOCG solicitarea pacientului privind externarea, iar pacientul/reprezentantul legal semnează că a solicitat externarea.
Şi în acest caz, pacientul/reprezentantul legal va primi documentaţia privind externarea, cu menţionarea în scrisoarea medicală/biletul de ieşire că externarea s-a făcut la cerere.
Aparţinătorii şi familia pacienţilor aflaţi în stare gravă (ca urmare a unor afecţiuni cronice sau ca o consecinţă a vârstei înaintate şi uzurii organismului) pot solicita externarea la cerere, un drept care nu se poate refuza. Se consemnează în scris în FOCG solicitarea privind externarea pacientului  cu semnătura aparţinătorului. Personalul medical va solicita un act de identitate a aparţinătorului şi va consemna datele de identificare. Transportul pacientului la domiciliu se va face cu mijloc propriu de transport sau cu ambulanţa.

Externarea disciplinară

Sunt externați disciplinar pacienții recalcitranți, care refuză tratamentul sau comit acte de indisciplină. Externarea disciplinară se pune în practică numai în cazul în care viața pacientului nu este pusă în pericol.
Decizia externării disciplinare revine medicului șef de secție.
Medicul curant consemnează în FOCG motivele externării disciplinare.