Comisii interne

Comisii în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni

 

Consiliul Etic
Consiliul Medical

Comisie Analiză Decese
Comisie Analiză DRG
Comisie Nutriție
Comisie Prescriere Medicamente
Comisie Prevenire Infecții Nosocomiale
Comisia de coordonare a procesului de evaluare

Comisie Raporturi Muncă
Comisie Securitate Sănătate Muncă
Comisie Transfuzie Hemovigilentă
Comitet Securitate