Compartiment Urologie

Comisii interne

Comisii în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni

 

Consiliul Etic
Consiliul Medical

Comisie Analiză Decese
Comisie Analiză DRG
Comisie Nutriție
Comisie Prescriere Medicamente
Comisie Prevenire Infecții Nosocomiale
Comisia de coordonare a procesului de evaluare

Comisie Raporturi Muncă
Comisie Securitate Sănătate Muncă
Comisie Transfuzie Hemovigilentă
Comitet Securitate