Pentru serviciile de Spitalizare Continua si de Zi sunt necesare urmatoarele:

  • Bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist (formular agreat de CNAS Suceava) valabil;
  • Card de sanătate/ adeverință înlocuitoare card;
  • Actul de Identitate/certificat de nastere pentru copii sub 14 ani/pasaport
  • Card European de sanatate pentru pacientii din Uniunea Europeana(se acorda doar servicii de urgenta)

Pentru consultatiile in Ambulatoriu si investigatiile paraclinice:

  • Bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist (formular agreat de CNAS Suceava) valabil;
  • Card de sanătate/ adeverință înlocuitoare card;
  • Buletin sau carte de identitate;
  • Copie după certificatul de naștere (în cazul minorilor 0-14 ani) .
  • În cazul în care pacientul  dorește un consult la cerere și nu are bilet de trimitere de la medicul de familie/ specialist (formular agreat de CNAS Suceava), acesta trebuie să achite contravaloarea serviciilor medicale.
  • În cazul in care pacientul nu este asigurat la CNAS, acesta trebuia sa achite contravaloarea serviciilor medicale.