Calitatea de asigurat si actele necesare pentru consult si internare

Documentele care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat:

 • Salariat – Act de identitate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate
 • Persoana fizica autorizata (PFA) – Act de identitate si dovada ultimei plati la FNUASS
 • Persoanele fizice fara venit obligate sa se asigure – Act de identitate si ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/ trimestru pentru care s-a platit
 • Pensionar – Act de identitate si ultimul cupon/talon de pensie
 • Copii in varsta de pina la 18 ani – Act de identitate, daca nu realizeaza venituri din munca
 • Elevii, ucenicii peste varsta de 18 ani si sub 26 ani daca nu realizeaza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi
 • Absolventii de liceu, pina la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – Act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului.
 • Studentii daca nu realizeaza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi
 • Tinerii cu varsta de pina la 26 ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri sau nu sunt beneficiari de ajutor social – Act de identitate, act doveditor ca privine din sistemul de protectie a copilului, declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social
 • Somer – Act de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de AJOFM
 • Beneficiarul de ajutor social – Act de identitate si adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001
 • Persoane cu handicap – Act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic si documentul eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile
 • Asigurarea de sanatate facultative (membrii misiunilor diplomatice, cetatenii straini si apatrizi care se afla temporat in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere, cetatean roma cu domiciliul in straintate care se afla temporat in tara) – Act de identitate si dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipultata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata
 • Beneficiarii legi speciale (Decretul lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei etc.) – Act de identitate, un document doveditor in acest sens, eliberat de institutia abilitata se elibereze acest act, si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii.
 • Detinutii politici – Certificatul din care reeese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr. 118/1990
 • Eroii Revolutiei din Decembrie 1989 – Certificatul de erou al Revolutiei
 • Vetarani de razboi – Legitimiatie de veteran
 • Femeile insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate, adeverinta medicala si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizarea veniturilor impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara
 • Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate, certificat de nastere a copilului si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara
 • Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse – Act de identitate si un document care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate
 • Coasiguratul – Act de identitate si un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul. Pot fi coasigurati urmatoarele categorii de personal: sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate
 • Persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute in art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executaruii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri – Adeverinta emisa de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor
 • Persoanele care se afla in condediul medical pentru incapacitatea temporara de munca – Act de identitate si adeverinta emisa de angajator
 • Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii – Act de identitate si adeverinta eliberata in acest sens de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor
 • Cetatenii straini care au domiciliul in strainatate – Act de identitate (pasapoarte) si cardul european de asigurari de sanatate